Commander Zavala — Raising Our Defenses

Travel to Mars to speak to Ana about Rasputin.